Vợ Nhặt 

Tác giả: Kim Lân
 

  Sách nói khác:

 • Nam Nữ Bình Quyền – Đặng Văn Bảy - Truyện Ngắn
 • Sài Gòn Dòng Sông Tuổi Thơ – Lê Văn Nghĩa  - Truyện Ngắn
 • Ngôi Nhà Và Con Người – Huỳnh Duy Phương - Truyện Ngắn
 • Chúng Tôi Có Mặt – Võ Hồng  - Truyện Ngắn
 • Tướng Quân Hà Đặc – Ngọc Khánh - Truyện Ngắn
 • Út Quyên Và Tôi – Nguyễn Nhật Ánh - Truyện Ngắn
 • Họ Đã Vượt Lên Số Phận Nghiệt Ngã - Truyện Ngắn
 • Người Chăn Kiến – Bùi Ngọc Tấn - Truyện Ngắn
 • Trinh Sát Viên Một Mắt – Trần Kim Trắc  - Truyện Ngắn
 • Hạt Bụi Bên Nhau – Lê Văn Nghĩa - Truyện Ngắn
 • Thả Diều – Lý Lan - Truyện Ngắn
 • Đọc Kim Dung Tìm Hiểu Văn Hóa Trung Quốc – Nguyễn Duy Chính - Truyện Ngắn
 • Chú Bò Tìm Bạn – Phạm Hổ  - Truyện Ngắn
 • O Chuột – Tô Hoài - Truyện Ngắn
 • 36 Kế Binh Pháp Tôn Tử – Trịnh Ngọc Hoa - Truyện Ngắn
 • Ta Tự Cười Mình – Nguyễn Thiện - Truyện Ngắn
 • Tự Nhiên Như Người Hà Nội – Nguyễn Trương Quý  - Truyện Ngắn
 • Vô Thường – Nguyễn Bảo Trung - Truyện Ngắn
 • Mắt Bão - Truyện Ngắn
 • Công tử Bạc Liêu – Phan Trung Nghĩa - Truyện Ngắn