Trang Chủ Danh mục Kinh Điển Đại Thừa

Danh mục: Kinh Điển Đại Thừa

kinh luat luan 18

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa (Trọn bộ 24 tập – 600 quyển)

Đường Huyền Trang dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Nghiêm
phap bao 6

Kinh Đại Bảo Tích (trọn bộ 9 tập) – HT Thích Trí Tịnh dịch

Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Tịnh
kinh luat luan 28

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm (Trọn bộ 4 tập)

Đường Thật Xoa Nan Đà dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Tịnh
phap bao 5

Kinh Đại Bát Niết Bàn – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch

Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch. Bản Việt dịch của Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến
phap bao 10

Kinh Đại Bát Niết Bàn – Tuệ Khai dịch

Tống Huệ Nghiêm Đẳng Y Nê Hoàn Kinh gia chi phẩm mục. Bản Việt dịch của Tuệ Khai
kinh luat luan 12

Kinh Đại Bát Niết Bàn – Thích Trí Tịnh dịch

Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch. bản Việt dịch của Thích Trí Tịnh
kinh luat luan 36

Kinh Pháp Cú – Tâm Minh Ngô Tằng Giao dịch

Tâm Minh NGÔ TẰNG GIAO chuyển dịch thơ
kinh luat luan 28

Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo

HT Thích Trí Thủ dịch
kinh luat luan 27

Kinh A Di Đà (Văn Vần)

Hán dịch: Diêu Tần Cưu Ma La Thập. Việt dịch: HT Thích Khánh Anh
kinh luat luan 40

Kinh Na-Tiên Đàm Đạo

TT Thích Nhật Từ dịch
kinh luat luan 7

Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Kinh

Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Kinh Nhà In Liên Hoa - Huế Phật lịch 2509 - 196 *** Nam mô Ta bà giáo chủ ngã Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam...
kinh luat luan 16

Kinh Từ Bi

Thích Thiện Châu dịch
kinh luat luan 13

Kinh Phổ Môn

HT Thích Trí Tịnh dịch
kinh luat luan 21

Kinh Đại Bảo Tích tập 9 – HT Thích Trí Tịnh dịch

Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Tịnh
kinh luat luan 41

Kinh Đại Bảo Tích tập 8 – HT Thích Trí Tịnh dịch

Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Tịnh
kinh luat luan 23

Kinh Đại Bảo Tích tập 7 – HT Thích Trí Tịnh dịch

Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Tịnh
phap bao 2

Kinh Đại Bảo Tích tập 6 – HT Thích Trí Tịnh dịch

Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Tịnh
kinh luat luan 26

Kinh Đại Bảo Tích tập 5 – HT Thích Trí Tịnh dịch

Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Tịnh

Xem Nhiều