Tuổi Trẻ Bất Khuất

Tuổi Trẻ Bất Khuất Tác giả: Nhiều tác giả Nhà Xuất Bản Đà Nẵng ấn hành năm 2006 Giọng đọc: Hướng Dương 

Tử Ngục Chín Hầm & Những Điều Ít Biết Về Ngô Đình Cẩn – Dương Phước Thu

Tử Ngục Chín Hầm & Những Điều Ít Biết Về Ngô Đình Cẩn  Tác giả: Dương Phước Thu Giọng đọc: Trung Nghị 

Lê Văn Duyệt – Từ Nấm Mồ Oan Khuất Đến Lăng Ông

Lê Văn Duyệt - Từ Nấm Mồ Oan Khuất Đến Lăng Ông Tác giả: Hoàng Lại Giang Nhà Xuất Bản Hồng Đức ấn hành  Giọng đọc: Trung Nghị 

Truyện Cổ Nước Nam – Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc

Truyện Cổ Nước Nam Tác giả: Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc Nhà Xuất Bản Kim Đồng ấn hành Giọng đọc: Phương Thảo

Trạng Nguyên Việt Nam tập 5

Trạng Nguyên Việt Nam tập 5 Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành  Giọng đọc: Nguyễn Nam Dương 

Trạng Nguyên Việt Nam tập 4

Trạng Nguyên Việt Nam tập 4 Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành  Giọng đọc: Quang Điền 

Trạng Nguyên Việt Nam tập 3

Trạng Nguyên Việt Nam tập 3 Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành  Giọng đọc: Thanh Trúc 

Trạng Nguyên Việt Nam tập 2

Trạng Nguyên Việt Nam tập 2 Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Thanh Trúc 

Trạng Nguyên Việt Nam tập 1

Trạng Nguyên Việt Nam tập 1 Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành  Giọng đọc: Hoàng Anh 

Thời Tây Sơn – Ngô Văn Phú

Thời Tây Sơn Tác giả: Ngô Văn Phú Nhà Xuất Bản Trẻ và Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam ấn hành năm 2009 Giọng đọc: Minh Hoàng 

Thời Ngô-Đinh-Tiền Lê-Lý – Ngô Văn Phú

Thời Ngô-Đinh-Tiền Lê-Lý Tác giả: Ngô Văn Phú Nhà Xuất Bản Trẻ và Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam ấn hành năm 2009 Giọng đọc: Thu Hiền 

Thời Kì Chống Thực Dân Pháp – Ngô Văn Phú

Thời Kì Chống Thực Dân Pháp Tác giả: Ngô Văn Phú Nhà Xuất Bản Trẻ và Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam ấn hành năm 2009 Giọng đọc: Minh...

Thời Đầu Nhà Trần – Ngô Văn Phú

Thời Đầu Nhà Trần Tác giả: Ngô Văn Phú Nhà Xuất Bản Trẻ và Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam án hành năm 2009 Giọng đọc: Như Minh 

Thời Đầu Nhà Nguyễn – Ngô Văn Phú

Thời Đầu Nhà Nguyễn Tác giả: Ngô Văn Phú Nhà Xuất Bản Trẻ và Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam án hành năm 2009 Giọng đọc: Đức Trọng 

Thời Đầu Nhà Hậu Lê – Ngô Văn Phú

Thời Đầu Nhà Hậu Lê Tác giả: Ngô Văn Phú Nhà Xuất Bản Trẻ và Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam án hành năm 2009 Giọng đọc: Ngọc Minh 

Nghe nhiều