Không Phải Huyền Thoại (Chiến Dịch Điện Biên Phủ) – Hữu Mai

11630

Không Phải Huyền Thoại

Tác giả: Hữu Mai

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Ngọc Thanh

​Không phải huyền thoại là cuốn tiểu thuyết lịch sử đầu tiên về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Pháp và cao trào chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Người đọc từng biết đến hình ảnh vị Đại tướng tổng tư lệnh qua những văn bản lịch sử, những hồi ký và những thước phim tư liệu. Song phải đến Không phải huyền thoại, chân dung của ông mới hiện lên như một nhân vật văn học trọn vẹn, với những ưu tư và trách nhiệm của một con người được lịch sử chọn.