Mênh mông biển Việt

988

Mênh mông biển Việt

Tác giả: Nguyễn Như Mai, Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Quốc Tín

Nhà Xuất Bản Kim Đồng ấn hành 

Giọng đọc: Uyên Linh