Cõi Vĩnh Hằng và Sự Báo Hiếu - Thích Nhật Từ 2017

Cõi Vĩnh Hằng và Sự Báo Hiếu – Thích Nhật Từ

Pháp thoại Cõi Vĩnh Hằng và Sự Báo Hiếu do Thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng tại công viên nghĩa trang Sài Gòn Thiên Phúc (Long An), ngày 08-04-2017http://youtu.be/nBbC67mqT1M
Kinh Kính Diện Vương Phần 2 - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Kinh Kính Diện Vương Phần 2 – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Pháp âm Kinh Kính Diện Vương Phần 2 được Thiền Sư Thích Nhất Hạnh giảng ngày 04/02/2010 tại chùa Cam Lộ (Xóm Hạ, Làng Mai) trong khóa an cư...
Kinh Kính Diện Vương Phần 1 - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Kinh Kính Diện Vương Phần 1 – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Bài pháp thoại Kinh Kính Diện Vương Phần 1 được Thầy Thích Nhất Hạnh giảng ngày 31/01/2010 tại chùa Pháp Vân (Xóm Thượng, Làng Mai) trong khóa An Cư...
Cư Trần Lạc Đạo Phú 4 - Hội Thứ Ba - Thiền Sư Thích Thanh Từ

Cư Trần Lạc Đạo Phú 4 – Hội Thứ Ba – Thiền Sư Thích Thanh Từ

Bài thuyết pháp Cư Trần Lạc Đạo Phú 4 - Hội Thứ Ba được Hòa thượng Thiền sư Thích Thanh Từ giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm (Núi Phụng...
Cư Trần Lạc Đạo Phú 3 - Hội Thứ Hai - Thiền Sư Thích Thanh Từ

Cư Trần Lạc Đạo Phú 3 – Hội Thứ Hai – Thiền Sư Thích Thanh Từ

Bài thuyết pháp Cư Trần Lạc Đạo Phú 3 - Hội Thứ Hai được Hòa thượng Thiền sư Thích Thanh Từ giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm (Núi Phụng...
Sướng Khổ Đọa Siêu Do Tâm Mình - Thích Trí Huệ mới nhất 2017

Sướng Khổ Đọa Siêu Do Tâm Mình – Thích Trí Huệ

Bài pháp thoại Sướng Khổ Đọa Siêu Do Tâm Mình được đại đức Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Hào Quang (Hải Phòng)https://www.youtube.com/watch?v=GHWCimfunyA
Hướng Dẫn Tu Tập - Thích Trí Huệ mới nhất 2017

Hướng Dẫn Tu Tập – Thích Trí Huệ

Bài pháp thoại Hướng Dẫn Tu Tập được đại đức giảng sư Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Pháp Tạnghttps://www.youtube.com/watch?v=pcmHsYPWkdc
Chữ Tu Thấy Không Mà Có, Sự Đời Thấy Có Như Không - Thích Trí Huệ

Chữ Tu Thấy Không Mà Có, Sự Đời Thấy Có Như Không – Thích Trí Huệ

Bài thuyết pháp Chữ Tu Thấy Không Mà Có, Sự Đời Thấy Có Như Không do thầy Thích Trí Huệ giảng tại Tịnh Xá Ngọc Nhânhttps://www.youtube.com/watch?v=JGcUmrX3bb4
Vượt Qua Ma Nghiệp - Đại đức Thích Trí Huệ mới nhất

Vượt Qua Ma Nghiệp – Thích Trí Huệ

Bài pháp thoại Vượt Qua Ma Nghiệp được đại đức Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Mai Sơn Tự ngày 03/11/Ất Mùihttps://www.youtube.com/watch?v=VZWFJrcNAOE
Bồ Tát Tại Gia 11 - Thích Pháp Hòa mới nhất 2017

Bồ Tát Tại Gia 11 – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Bồ Tát Tại Gia 11 được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 26/03/2016https://www.youtube.com/watch?v=y6yt104Twgw
Đường Lối Tu Tịnh Độ - SC Thích Nữ Như Lan 2017

Đường Lối Tu Tịnh Độ – Thích Nữ Như Lan

Bài thuyết pháp Đường Lối Tu Tịnh Độ được sư cô Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA PHƯỚC ÂN (Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè -...
Thay Đổi Cuộc Đời - Thích Thiện Thuận mới nhất 2017

Thay Đổi Cuộc Đời – Thích Thiện Thuận

Bài pháp thoại Thay Đổi Cuộc Đời được thượng tọa Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Xá Lợi (89B Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, HCM)https://www.youtube.com/watch?v=UzZeobQkagE
Thiền Tứ Niệm Xứ Phần 3: Quán Tâm Trên Tâm - Thích Nhật Từ

Thiền Tứ Niệm Xứ Phần 3: Quán Tâm Trên Tâm – Thích Nhật Từ

Pháp thoại Thiền Tứ Niệm Xứ Phần 3: Quán Tâm Trên Tâm do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 25-04-2017http://youtu.be/ZbrLXm9T160
Năm Đóa Hoa Lành 1 - Thích Pháp Hòa mới nhất 2017

Năm Đóa Hoa Lành 1 – Thích Pháp Hòa

Bài thuyết pháp Năm Đóa Hoa Lành 1 do đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 05/04/2017http://youtu.be/Jg89JlzVbBc
Hạnh Phúc Trong Hôn Nhân - Thích Nhật Từ 2017

Hạnh Phúc Trong Hôn Nhân – Thích Nhật Từ

Bài pháp thoại Hạnh Phúc Trong Hôn Nhân được thượng tọa Thích Nhật Từ chia sẻ trong lễ Hằng Thuận tại chùa Giác Ngộ, ngày 08-04-2017 http://youtu.be/3us1KWy3kAk
Vì Sao Con Gái Nhờ Đức Cha, Con Trai Nhờ Đức Mẹ - Thích Thiện Tuệ

Vì Sao Con Gái Nhờ Đức Cha, Con Trai Nhờ Đức Mẹ – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại Vì Sao Con Gái Nhờ Đức Cha, Con Trai Nhờ Đức Mẹ được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Linh Quy Pháp Ấn ngày 22/04/2017http://youtu.be/UK7tIStjyd4
Đừng Để Quá Muộn Màng - Thượng tọa Thích Nhật Từ 2017

Đừng Để Quá Muộn Màng – Thích Nhật Từ

Bài pháp thoại Đừng Để Quá Muộn Màng do thượng tọa giảng sư Thích Nhật Từ thuyết giảng tại chùa Hạnh Sơn (Đồng Nai), ngày 23-04-2017http://youtu.be/QuIT5wX2kOk
Tịnh Độ Và Nguyên Thủy - HT Thích Trí Quảng 2017

Tịnh Độ Và Nguyên Thủy – Thích Trí Quảng

Bài thuyết pháp Tịnh Độ Và Nguyên Thủy do Hòa thượng Thích Trí Quảng giảng tại Học Viện PGVN cơ sở Lê Minh Xuân HCM, ngày 12/03/2017 (15/02/Đinh Dậu)https://www.youtube.com/watch?v=N6I3STOdeJY
Kinh Hương Hoa Phần 2 - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Kinh Hương Hoa Phần 2 – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Pháp âm Kinh Hương Hoa Phần 2 được thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 17/02/2011 tại thiền đường Hội Ngàn Sao chùa Cam Lộ trong khóa tu mùa...
Ai Cảm Ơn Ai - Thích Nữ Hương Nhũ mới nhất 2017

Ai Cảm Ơn Ai – Thích Nữ Hương Nhũ

Bài pháp thoại Ai Cảm Ơn Ai do Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại TỊnh Xá Ngọc Pháp (Số 6 , Phố Hồng Lĩnh, Tp Nha Trang,...
Cư Trần Lạc Đạo Phú 2 - Hội Thứ Nhất - Thiền Sư Thích Thanh Từ

Cư Trần Lạc Đạo Phú 2 – Hội Thứ Nhất – Thiền Sư Thích Thanh Từ

Bài thuyết pháp Cư Trần Lạc Đạo Phú 2 - Hội Thứ Nhất được Hòa thượng Thiền sư Thích Thanh Từ giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm (Núi Phụng...
Thiền Chỉ Và Thiền Quán - Thích Nhật Từ mới nhất 2017

Thiền Chỉ Và Thiền Quán – Thích Nhật Từ

Pháp thoại Thiền Chỉ Và Thiền Quán do Thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng trong khóa tu Thiền lần 3 tại chùa Giác Ngộ, ngày 23-04-2017http://youtu.be/GB43pMB0Yqs
Bồ Tát Tại Gia 10 - Đại Đức Thích Pháp Hòa 2017

Bồ Tát Tại Gia 10 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại Bồ Tát Tại Gia 10  được đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 25/03/2016https://www.youtube.com/watch?v=vjaFwC4lyGQ
Phật Pháp Vấn Đáp 27 English Subtitle (The 27th Buddhist Catechism) - Thích Phước Tiến

Phật Pháp Vấn Đáp 27 (The 27th Buddhist Catechism) – Thích Phước Tiến

Bài thuyết pháp Phật Pháp Vấn Đáp 27 English Subtitle (The 27th Buddhist Catechism)do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại chùa Bát Nhã (Hoa Kỳ) ngày...
Sám Quy Mạng Phần 1 - Hòa thượng Thích Trí Quảng 2017

Sám Quy Mạng Phần 1 – Thích Trí Quảng

Bài pháp thoại Sám Quy Mạng Phần 1 được Hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM) ngày 26/03/2017 (29/02/Đinh Dậu)https://www.youtube.com/watch?v=f7G0aw1xAqk
Kinh Hương Hoa Phần 1 - HT Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Kinh Hương Hoa Phần 1 – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Bài thuyết pháp Kinh Hương Hoa Phần 1 được Thiền Sư Thích Nhất Hạnh giảng ngày 13/02/2011 tại chùa Từ Nghiêm (Xóm Mới, Làng Mai) trong mùa an cư...
Cư Trần Lạc Đạo Phú 1 - Lược Sử Vua Trần Nhân Tông - Thích Thanh Từ

Cư Trần Lạc Đạo Phú 1 – Lược Sử Vua Trần Nhân Tông – Thích Thanh Từ

Bài thuyết pháp Cư Trần Lạc Đạo Phú 1 - Lược Sử Vua Trần Nhân Tông được Hòa thượng Thiền sư Thích Thanh Từ giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm...
Đã Tiến Thì Không Lùi - Thầy Thích Pháp Đăng 2017

Đã Tiến Thì Không Lùi – Thích Pháp Đăng

Bài pháp thoại Đã Tiến Thì Không Lùi được thầy Thích Pháp Đăng thuyết giảng trong khóa tu Phật thất lần thứ 85 tại chùa Hoằng Pháphttp://youtu.be/f_9HwmCeJBM
Phật Giáo Và Lối Sống Xanh - Thích Nhật Từ mới nhất 2017

Phật Giáo Và Lối Sống Xanh – Thích Nhật Từ

Pháp thoại Phật Giáo Và Lối Sống Xanh do thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ giảng tại chùa Pháp Vân, Hà Nội, ngày 15-04-2017http://youtu.be/CI-nr2hg9Mo
Kinh Đại Chuyển Pháp Luân - Thích Nhật Từ mới nhất 2017

Kinh Đại Chuyển Pháp Luân – Thích Nhật Từ

Bài thuyết pháp Kinh Đại Chuyển Pháp Luân do thượng tọa Thích Nhật Từ giảng tại Vườn Nai, ngày 24-02-2017http://youtu.be/IA0wfJHUu5g