Sau Khi Chết Ta Đi Về Đâu - Sư Cô Hương Nhũ

Sau Khi Chết Ta Đi Về Đâu – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng tại chùa Pháp Vân(Tân Phú, Hồ Chí Minh) ngày 24/08/2018
Làm Gì Để Báo Hiếu Cha Mẹ - Thích Thiện Tuệ

Làm Gì Để Báo Hiếu Cha Mẹ – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Phổ Hiền (Bảo Lộc - Lâm Đồng), ngày 09-09-2018
Phước Đức Cúng Dường Trai Tăng - Thích Thiện Tuệ

Phước Đức Cúng Dường Trai Tăng – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Phổ Hiền (Bảo Lộc - Lâm Đồng), ngày 09-09-2018
Những Khổ Đau Của Người Thiếu Phước - Thích Thiện Tuệ

Những Khổ Đau Của Người Thiếu Phước – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại Tu Viện Như Giác (Củ Chi - HCM), ngày 14-07-2018
Vì Sao Người Phụ Nữ Khó Lòng Gánh Vác Đại Sự - Thích Thiện Tuệ

Vì Sao Người Phụ Nữ Khó Lòng Gánh Vác Đại Sự – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Linh Quy Pháp Ấn (Bảo Lộc - Lâm Đồng), ngày 08-09-2018
Ba Người Thân Nhất Đã Ra Đi - TT. Thích Chân Tính

Ba Người Thân Nhất Đã Ra Đi – Thích Chân Tính

Giảng trong khóa tu Phật thất tháng 9-2018 tại chùa Hoằng Pháp
Phật Pháp Vấn Đáp Tại Hàn Quốc Phần 3 - TT Thích Thiện Thuận 2018

Phật Pháp Vấn Đáp Tại Hàn Quốc Phần 3 – Thích Thiện Thuận

Giảng tại chùa Phụng Ân (Hàn Quốc) năm 2018
Sa Môn Quả Phần 3 - HT Thích Trí Quảng 2018

Sa Môn Quả Phần 3 – Thích Trí Quảng

Giảng tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 11 - HCM), ngày 26-07-2018
Không Tranh Cãi Và Góp Ý Xây Dựng - TT. Thích Nhật Từ

Không Tranh Cãi Và Góp Ý Xây Dựng – Thích Nhật Từ

Giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên 4 tại chùa Giác Ngộ, ngày 15-08-2018
Giữ Lời Hứa Là Đạo Đức Để Làm Người - Thích Thiện Tuệ

Giữ Lời Hứa Là Đạo Đức Để Làm Người – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Linh Thắng (H. Di Linh - T. Lâm Đồng), ngày 25-07-2018
Lá Thư Gửi Mẹ (KTPT89) - Thích Pháp Đăng

Lá Thư Gửi Mẹ (KTPT89) – Thích Pháp Đăng

Giảng trong khóa tu Phật Thất lần thứ 89 tại chùa Hoằng Pháp năm 2018
Vì Đời Vô Thường (Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa

Vì Đời Vô Thường (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Huệ Quang (Hoa Kỳ), ngày 27-11-2010
Con Hư Tại Mẹ Cháu Hư Tại Bà? - Thầy Thích Phước Tiến 2018 mới nhất

Con Hư Tại Mẹ Cháu Hư Tại Bà? – Thích Phước Tiến

Giảng tại Tổ Đình Ấn Quang (Quận 10 - HCM), ngày 25-08-2018, nhân đại lễ Vu Lan
Mái Chùa Ngôi Nhà Của Mẹ - Sư Cô Hương Nhũ

Mái Chùa Ngôi Nhà Của Mẹ – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng tại chùa Dư Khánh (Phường 3, Gò Công, Tiền Giang), ngày 28/07/2018
Niệm Phật Với Hai Tiêu Chuẩn - Thích Nữ Như Lan

Niệm Phật Với Hai Tiêu Chuẩn – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Linh Bửu (TP. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 02/07/2018
Mười Nền Tảng Niềm Tin Trong Đạo Phật - TT. Thích Nhật Từ

Mười Nền Tảng Niềm Tin Trong Đạo Phật – Thích Nhật Từ

Giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên 4 tại chùa Giác Ngộ, ngày 14-08-2018
Phẩm Chất Cao Quý Của Người Tu - Thích Nữ Như Lan

Phẩm Chất Cao Quý Của Người Tu (KTPT89) – Thích Nữ Như Lan

Giảng trong khóa tu Phật Thất lần 89 tại chùa Hoằng Pháp