Mở Mắt Chiêm Bao (KT97) - Thầy Thích Phước Tiến

Mở Mắt Chiêm Bao (KT97) – Thích Phước Tiến

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 97 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 11-11-2018
Chuyển Hóa Cảm Xúc (KT97) - Thượng tọa Thích Nhật Từ 2018

Chuyển Hóa Cảm Xúc (KT97) – Thích Nhật Từ

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 97 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 11-11-2018
Cái Gai Phần 1 - Thầy Thích Pháp Hòa (Huyền Quang, ngày 19.10.2018)

Cái Gai Phần 1 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Huyền Quang, ngày 19.10.2018
Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 64 - Thích Chân Tính

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 64 – Thích Chân Tính

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 64 được tổ chức tại chùa Hoằng Pháp với chủ đề: phỏng vấn TT Thích Chân Tính về việc xây dựng chùa Hoằng Pháp...
Một Chữ Đừng - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Một Chữ Đừng – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phật Quang (H. Tam Bình - T. Vĩnh Long), ngày 14/09/2018
Làm Đẹp Quốc Độ Của Mình - Thầy Thích Pháp Hòa ( TV. Tuệ Viên, Toronto , 1.7.2018 )

Làm Đẹp Quốc Độ Của Mình – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Thiền Viện Tuệ Viên, Toronto, ngày 1.7.2018
Lộ Trình Tâm Của Người Cư Sĩ - HT. Thích Viên Giác

Lộ Trình Tâm Của Người Cư Sĩ – Thích Viên Giác

Giảng trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 07.11.2018
5 Phẩm Hạnh Giúp Cải Thiện Đời Sống - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

5 Phẩm Hạnh Giúp Cải Thiện Đời Sống – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Ân (H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 09/10/2018
Số Phận Có Hay Không ? - Ni Sư Hương Nhũ Mới Nhất 2018

Số Phận Có Hay Không? – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng tại Tu Viện Như Giác (H. Củ Chi - TP Hồ Chí Minh) ngày 21/10/2018
Vợ Chồng Cùng Tu - Thích Thiện Tuệ

Vợ Chồng Cùng Tu – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Thiên Chánh (Q. Tân Phú - HCM) ngày 26-10-2018
Thực Tập Từ Bỏ Theo Lời Phật Dạy - Thích Nữ Như Lan

Thực Tập Từ Bỏ Theo Lời Phật Dạy – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Linh Sơn (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp) ngày 02/10/2018
Thương Không Nổi Vì Chưa Hiểu - TT Thích Quảng Thiện

Thương Không Nổi Vì Chưa Hiểu – Thích Quảng Thiện

Giảng trong Khóa Tu Tuổi Trẻ Lần Thứ 14, tại chùa Thiên Quang, ngày 05/08/2018