Pháp thoại “Mẹ Là Tác Phẩm Hoàn Hảo Của Tạo Hóa” do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng tại chùa Hòa Khánh (Bình Thạnh – HCM) ngày 29-07-2022

Download MP3

Bài liên quan