Pháp thoại “Đói khổ dễ khiến con người xa rời đạo đức” do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng trong buổi Lễ Sám Hối thường kỳ tại Tu Viện Tường Vân.

Download MP3

Bài liên quan