Biết trước vận mệnh tương lai, cuộc đời là điều ai cũng thích. Bởi đó những điều đó chúng ta không biết trước được nên dẫn đến tâm lý tò mò, lo lắng. Đây cũng là lý do mà bói toán ra đời với nhiều hình thức như: bói bài, chỉ tay, tướng số, tử vi, phong thủy… để đáp ứng nhu cầu lý giải về vận mệnh, tài vận của con người trong tương lai

Thế nào là xem chỉ tay, bói bài, tử vi…?

Vấn đề coi lá số tử vi dựa trên sự tương tác của các ngôi sao, vào lúc người đó chào đời, những ngôi sao này mang một số đặc tính nhất định do con người đặt ra rằng các vị thần đang trấn giữ các ngôi sao đó.

Bói toán tốt hay xấu?

Bói toán cũng có những mặt tích cực và tiêu cực. Về mặt tích cực, bói toán góp phần giúp cho người chưa có ý thức tu tập đạo lý như ăn chay, niệm Phật, bố thí… Tuy nhiên, nếu sống dựa vào bói toán sẽ rất dễ rơi vào tà kiến, nô lệ của những điều phi lý và sống mê tín, điều này rất nguy hiểm. Bởi chúng ta sẽ dễ bị người khác lợi dụng mà không hay biết.

Vì vậy, người học Phật chúng ta phải dựa vào tiêu chuẩn nhân quả để quyết định hạnh phúc khổ vui của chính mình chứ không phụ thuộc dựa vào bói toán.

Quan điểm “Bói toán” qua cái nhìn của Phật giáo.

Tuy nhiên, theo quan điểm Phật giáo, chúng ta muốn được an vui hay hạnh phúc còn tùy thuộc vào phước báu và nhân duyên của mỗi người. Bên cạnh đó chúng ta có thể thay đổi những nhân tố xấu, hoàn cảnh bất như ý, những điều kiện không tốt, … bằng cách chuyển nghiệp theo những phương pháp tu học đã Đức Phật đã chỉ dạy

Bài thuyết pháp “Những Điều Cần Biết Trong Thuật Bói Toán” do đại đức Thích Phước Tiến giảng tại Khách Sạn Angella (Nha Trang, Khánh Hòa) ngày 06/02/2017 (10/01/Đinh Dậu)

Download MP3

Bài liên quan