Nóng vội phản ánh sự nông nổi của chúng ta, khi những điều bất như ý xảy ra và con người chúng ta phản ứng quá nhanh theo gốc độ tiêu cực của cảm giác sân hận, khó kiềm chế được sự bức bách của mình thì đó gọi là sống vội.

Nóng vội là khuyết điểm quan trọng trong cách ứng xử của chúng ta. Nếu không khéo thì tính nóng vội này sẽ phá vỡ muôn vàn mối quan hệ của chúng ta và dễ dàng mang lại những hậu quả giữa ta và người một cách khó lường.

Vì vậy để cải thiện điều này như thế nào? Mời quý Phật tử nghe bài giảng mới nhất 2018 của Thầy Thích Phước Tiến: Nóng Vội. Thuyết giảng tại Tịnh Thất Hiền Như (Bang California, Hoa Kỳ), ngày 05-12-2017

video

Download MP3