Trên thế gian này không có một sự vật nào mang tính tuyệt đối. Mỗi một sự vật đều do nhân duyên hợp thành, cùng dựa vào nhau mà tồn tại, vì vậy tùy duyên được sử dụng rộng rãi và phổ biến ở nhiều trường hợp.

Ta thường gọi nhân duyên tốt là thuận duyên và nhân duyên xấu là nghịch duyên. Có những nhân duyên thuận với ta nhưng lại nghịch với kẻ khác và ngược lại. Thuận hay nghịch tùy theo cách suy nghĩ của mỗi người, còn bản chất của nhân duyên thì không có thuận nghịch, tốt xấu.

Hiểu được tùy duyên, ta sẽ biết linh động ứng xử mọi tình huống bằng sự bản lĩnh và thái độ sống của mình mà không vướng vào sự cố chấp. Khi ấy, chính ta sẽ tạo dựng được một cuộc sống thanh thản, an lạc trong tâm hồn ngay ở hiện tại.

Bài giảng mới nhất của Thầy Thích Phước Tiến: Tùy Duyên. Thuyết giảng tại chùa Cổ Lâm (Bang Washington, Hoa Kỳ), ngày 16-12-2017

video

Download MP3

Bài liên quan