Con người ai ai cũng tồn tại tính đố kỵ, ích kỷ, nhưng mỗi người biểu hiện mỗi cách khác nhau. Có rất nhiều ví dụ điển hình về tính ích kỷ mà trong bài pháp thoại này Thầy đã chia sẻ, nhưng dù ở hình thức nào thì nó cũng là hố sâu ngăn cách giữa người với người , làm đánh mất đi lòng yêu thương khi mỗi cá nhân chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân mà quên đi cảm nhận của người khác như thế nào.

Sống ích kỷ cũng là nhân tố xấu cho chúng ta không có cơ hội tạo phước báu. Là người có tu học thì phải biết chuyển hóa tính ích kỷ để tính vị tha, bao dung, chia sẻ cho cộng đồng để hóa giải mọi oan trái khổ đau trong cuộc đời này

Bài pháp thoại Thói Đời Ích Kỷ do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Hội Trường Savannah Rapids (Bang Georgia, Hoa Kỳ), ngày 29-10-2017

Download MP3

Bài liên quan