Tội khẩu nghiệp là tội mà rất nhiều người dễ mắc phải. Bởi lời nói không có hình tướng để thể hiện ra bên ngoài cho chúng ta thấy được và sửa chữa ngay được. Cho nên, những lời phát ngôn đôi khi nhanh hơn những suy nghĩ của chúng ta

Người xưa có nói rằng: Của cải vật chất chúng ta có chất như núi nhưng mà miệng ăn hoài nó cũng sẽ hết ; Công đức chúng ta làm cả đời rất cực khổ nhưng mà miệng chỉ trích, mỉa mai, thị phi, ác khẩu – nó cũng làm tan hoang.

Như vậy, người xưa đã dạy cho chúng ta cần phải cẩn thận trong những lời nói, đừng nói dư thừa mà cũng đừng nói những lời cay độc, trái sự thật sẽ gây nguy hiểm đến người khác và ngay cả chính mình .

Là một người tu học, chúng ta phải cẩn ngôn, dè dặt :  Những gì cần nói thì nói, những gì không thì không. Đừng nên nói để mà người khác phải đau khổ, oan trái rồi nó sẽ tạo nên oan trái cho chúng ta từ một đến nhiều đời.

Bài chia sẻ với đề tài ”Tội khẩu nghiệp” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Thiền Tôn (Montreal, Canada), ngày 09-10-2017 là một phần để cho chúng ta biết được cái tai hại của Khẩu nghiệp và một phần cũng chỉ cho chúng ta biết rằng : Vẫn có nhiều cách  để có thể chuyển hóa .

Download MP3

Bài liên quan