Mọi thứ trên cuộc đời này như một đồng tiền, đều có hai mặt, thiện-ác, đẹp -xấu, giàu -nghèo, sướng- khổ. Người ta hay ví von cuộc đời này cũng giống như một vở tuồng mà mỗi người là một diễn viên, và tùy nghiệp của người đó để có một vai diễn phù hợp. Mỗi người đóng một vai khác nhau

Không phải chúng ta tự chọn vai diễn cho mình, mà quy luật nhân quả đưa chúng ta đến các vai diễn phù hợp với nghiệp mà chúng ta đã tạo. Bạn gieo một hạt cam, bạn được quả cam, đó là sự công bằng của vũ trụ. Không ai không có khả năng để cải thiện về vũ trụ, về quy luật, về thực tại của xã hội.

Nhưng một điều rất may mắn mà Đức Phật đã giúp cho nhân loại hiểu được là chúng ta có quyền điều chỉnh vai diễn của mình trên lộ trình đó và chúng ta có quyền chọn cho mình một vai diễn tương lai. Đó còn gọi là sự chuyển nghiệp.

Cho nên thay vì cứ phiền phức cái này, cứ chán cái kia, cứ bực mình cái nọ, cứ oán trách xã hội, chúng ta hãy nhìn lại chính mình, tự chuyển hóa và thay đổi chính mình, cải thiện với những gì của chính mình bằng cách thay đổi quan niệm nhận thức nơi con người mình, làm cho mình có một cái tầm nhìn cởi mở hơn, v.v….

Làm sao chúng ta hãy đóng cho tròn vai diễn của mình trong một kiếp người. Tùy duyên chúng ta cứ chọn cho mình một hướng đi, làm sao cải cách mình để đạo diễn nhân quả đặt mình vào trong một vị trí nào đó bớt khổ sầu. Đó là sự khôn ngoan của mỗi con người chúng ta.

Bài giảng ĐĐ Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại Canada: Nếu Thế Gian Chỉ Toàn Cái Thiện. Giảng tại chùa Hoa Nghiêm (Vancouver, Canada), ngày 16-09-2017

video

Download MP3

Bài liên quan