Nếu chỉ còn một ngày để sống thì bạn sẽ làm gì vào ngày đó? Ắt hẳn chúng ta sẽ không dùng một ngày quý giá ấy để kiếm tiền, và cũng không còn lòng nào để đố kỵ ganh tỵ hay hận thù mà muốn sống một cách nhẹ nhàng và bình tâm hơn.

Với người có tu tập họ luôn nghĩ về sự vô thường của cuộc đời để từ đó có cách sống tích cực và xứng đáng hơn từng ngày.

Hơn nữa, chư Tổ cũng khuyên chúng ta nên dán chữ Tử trên trán để tự nhắc nhở chính bản thân phải tu tập các hạnh lành, sống biết tha thứ, bao dung rộng lượng, sẻ chia để thời gian trôi qua chúng ta sống có ích và ý nghĩa.

Bài pháp thoại Hãy Sống Như Ngày Cuối Cùng do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Từ Thuyền (Toronto, Canada), ngày 30-09-2017

Download MP3

Bài liên quan