Sau khi quy y Tam Bảo và phát tâm giữ gìn 5 giới (sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu), đa phần người Phật tử luôn có tâm lý sợ phạm giới sẽ bị tội.

Trước tiên chúng ta phải hiểu vì sao Đức Phật lại khuyên Phật tử giữ gìn 5 giới? Bằng sự giác ngộ, Đức Phật đã thấy rõ nếu con người muốn có hạnh phúc trong đời sống của mình và không phải tái sinh vào những nẻo xấu thì không gì khác hơn là giữ gìn ngũ giới. Đây cũng là cách để con người tự tiết chế lại hành động theo bản năng của mình để tránh những nghiệp quả xấu.

Thế nhưng những người không theo đạo Phật hay theo đạo mà chưa hiểu đạo luôn cho rằng: Thà không quy y, chứ quy y phạm giới sẽ bị tội nặng hơn! Điều này làm cho nhiều người có tâm lý e ngại khi theo đạo Phật; người Phật tử thì bị dao động tâm. Dần dần nhiều người nghĩ rằng đạo Phật trở thành một tôn giáo khắc khe và dễ khiến người ta bị tội hơn.

Chúng ta cần phải hiểu: Lời dạy Đức Phật là chân lý, dù là Phật tử hay không Phật tử, nếu không phạm vào 5 giới đó thì sẽ được phước, ngược lại phạm phải thì chịu tội như nhau không phân biệt.

Trong cuộc sống tương đối này, đôi khi “Lực bất tòng tâm”, có những lúc chúng ta muốn giữ giới đó và thừa biết hành động này sẽ phạm giới, nhưng vì công việc, vì các mối quan hệ gia đình…mà chúng ta không thể giữ được giới đó một cách trọn vẹn.

Tuy nhiên, ít nhất chúng ta cũng nên hạn chế mức độ phạm giới một cách tối đa, kèm theo đó là phát huy thêm những giới mình có thể giữ được và làm theo nhiều việc thiện. Đừng nên vì không giữ được giới này rồi mang tâm lý sợ tội, đã sai thì để sai luôn.

Bài giảng ĐĐ Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại Canada: Sợ Tội, Làm Sao Tu Theo Phật. Giảng tại Hội Trường Prince Rupert (Vancouver, Canada), ngày 18-09-2017

video

Download MP3

Bài liên quan