Sống tự tại là cách sống thoải mái, ung dung trước mọi vấn đề, dù là thuận duyên hay nghịch duyên. Và ai ai cũng mong mình có cuộc sống dễ chịu như thế.

Tuy nhiên, cách sống tự tại không do hoàn cảnh tạo ra mà do tâm chúng ta tạo ra. Một người nếu tâm không an, hay lo sợ thì dù đang ở trong môi trường giàu sang, tốt đẹp thì họ vẫn không có trạng thái tự tại.

Ngược lại, một người sống không có quá nhiều nhu cầu thì tâm họ sẽ tự tại, vì họ hiểu được sự vô thường, được có mất không nên sẽ không có nỗi lo nào ngăn cản sự an lạc của họ.

Vì thế, học Phật là con đường giúp chúng ta nhận diện được các vấn đề trong cuộc sống, để từ đó giữ được tâm vững chãi, an nhiên trong cuộc sống.

Bài giảng ĐĐ Thích Phước Tiến mới nhất tại Canada 2017: Sống Đời Tự Tại. Giảng tại chùa Xá Lợi (Toronto, Canada), ngày 23-09-2017

video

Download MP3

Bài liên quan