Biết ơn và tri ơn là đạo lý, là truyền thống văn hóa không thể thiếu của người Việt Nam. Điều này đã được người xưa dạy qua những câu ca dao tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn trái nhớ kẻ trồng cây” … Người biết ơn là người có đạo đức và cũng là thước đo nhân cách của một con người. Người sống thiếu ân nghĩa sẽ trở thành con người vô đức và khó thành công trong cuộc sống.

Qua bài pháp thoại “Biết ơn là đạo đức”, Thầy Thích Phước Tiến đã phân tích và chia sẻ cho chúng ta biết rằng trong cuộc đời có bốn cái ơn lớn:

  • Ơn cha mẹ
  • Ơn những người giúp đỡ mình
  • Ơn Tam Bảo
  • Ơn thầy tổ

Đó là những ân nhân của chúng ta.

Ngoài ra, chúng ta còn biết ơn luôn cả những người gây đau khổ cho ta, xem họ là ân nhân dạy ta tính nhẫn nhục.

Ngày nay, nhiều người lại không nhớ những người đem lại hạnh phúc cho mình , nhưng lại khắc cốt ghi tâm những ai gieo oan trái, đau khổ cho ta. Vì vậy, chúng ta hãy sống với lòng biết ơn để cuộc đời này có ý nghĩa, đáng sống hơn và làm nhiều điều lợi ích cho cuộc đời hơn.

Bài pháp thoại Biết Ơn Là Đạo Đức do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Trừng Thủy (Montreal, Canada), ngày 09-10-2017

Download MP3

Bài liên quan