Sống tốt được thể hiện qua hành vi và văn hóa ứng xử hằng ngày trong cuộc sống. Có câu “ Điều ân hận nhất trong cuộc đời của chính mình là để lòng tốt của mình lọt mất đi ”.

Một hành động tốt nào cũng có giá trị của nó. Nếu chúng ta không làm trọn vẹn thì hãy làm một mức độ theo khả năng của mình. Đừng suy nghĩ, phát xét quá nhiều mà hãy làm chính lương tâm bản thân mình thì nó sẽ tạo ra nguồn năng lượng lớn tác động đến mọi người xung quanh và lan tỏ rộng khắp.

Hơn nữa, một người sống tốt lúc nào cũng cảm thấy tâm an vui, thanh thản. Có một câu nói: Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống, nếu bạn có thể lựa chọn thì xin hãy chọn làm người tốt thay vì là người đúng

Bài giảng mới nhất 2018 của Thầy Thích Phước Tiến: Sống Tốt Để Lòng Thanh Thản. Thuyết giảng tại Đạo Tràng An Hạnh (Bang California, Hoa Kỳ), ngày 10-12-2017

Download MP3

Bài liên quan