Thiện và ác là hai đức tính đối lập nhau và chúng luôn tồn tại song hành trong mỗi con người.

Có những khi chúng ta thấy ở hoàn cảnh này, người đó rất lương thiện, nhưng ở một hoàn cảnh khác, cũng chính người đó, họ lại có những hành động bất thiện.

Vì thế, thiện và ác chỉ mang tính tương đối, phụ thuộc chủ yếu vào từng hoàn cảnh sống, từng tình huống ứng xử. Không ai hoàn toàn lương thiện và cũng không ai hoàn toàn bất thiện. Xã hội đã chứng minh cho ta thấy những người đã từng ác trong quá khứ và đã trở thành người lương thiện ở hiện tại.

Nếu một người biết kiểm soát và kiềm chế điều ác thì hạt giống thiện trong tâm sẽ sinh sôi và phát triển nhiều hơn. Ngược lại nếu cứ chìu theo lối sống theo bản năng thì tính ác theo đó mà sinh sôi nảy nở ngày càng lớn mạnh.

Pháp thoại mới nhất 2018 của Thầy Thích Phước Tiến tại Mỹ: Bản Tính Con Người Vốn Thiện Hay Ác. Thuyết giảng tại Hội Trường ST Oloud Minesota (Bang Minesota, Hoa Kỳ), ngày 19-11-2017

Download MP3

Bài liên quan