Bài giảng mới nhất 2018 của Thầy Thích Phước Tiến: Kinh Pháp Cú Phẩm Ái Dục (Câu 342 đến 351). Thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân (Huyện Bình Chánh, HCM), ngày 31-12-2017

Download MP3

Bài liên quan