Bài giảng mới nhất 2018 của Thầy Thích Phước Tiến: Kinh Pháp Cú Phẩm Ái Dục (Câu 352 đến 359). Thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân (Huyện Bình Chánh, HCM), ngày 30-01-2018

Download MP3

Bài liên quan