Đức Phật đã từng dạy: “Phụng sự chúng sinh như cúng dường chư Phật”, nghĩa là một người sống quên mình vì lợi ích cho chúng sanh đó chính là hành động cúng dường đúng nghĩa.

Muốn thế, người đó phải có tâm hi sinh rộng lớn. Chỉ có tâm hi sinh mới vượt qua những khó khăn, thử thách để dấn thân vào đời, cứu giúp chúng sanh. Và đó cũng chính là sứ mạng thiêng liêng mà người tu cần phải có để đưa Phật pháp vào đời, giúp chúng sinh được sống hòa thuận an vui.

Bài giảng Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018: Tâm Hy Sinh Là Đạo Đức Của Người Tu. Giảng tại chùa Hội Khánh (TP. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp) ngày 28-09-2018

video

Download MP3

Bài liên quan