Trong mỗi chúng ta ai cũng có phần con và phần người.

+ Phần con: sống theo bản năng, mạnh được yếu thua, ăn ngủ, không biết đạo đức lễ nghĩa…

+ Phần người: Sống đạo hiếu, có tình thương, biết nhận lỗi, hi sinh, chia sẻ… đó cũng là tiêu chuẩn của loài người.

Thomas Merton đã từng nói “ Nếu chúng ta chỉ biết hạnh phúc cho riêng mình thì có thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy. Hạnh phúc đích thực là biết sống vì người khác”.

Trong người vốn có con nên khó vượt qua nhiều lỗi lầm. Nên hãy dùng đạo đức lý trí để kiềm chế phần con lại mà sống phần người nhiều hơn, để cuộc sống tiến bộ và tốt đẹp.

Hãy sống chân thành, học cách yêu thương để con người gắn kết nâng cao giá trị tình người.

Bài giảng thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018: Hãy Sống Như Người. Giảng tại chùa Xá Lợi (Quận 3 – HCM), nhân đại lễ Vu Lan 2018

Download MP3

Bài liên quan