Thông thường, chiêm bao chỉ xuất hiện khi chúng ta nhắm mắt lại và chìm trong giấc ngủ. Nhưng với những bậc Giác Ngộ, các Ngài đã nói chúng ta tuy không ngủ, tuy vẫn mở mắt mà vẫn đang sống trong chiêm bao.

Vậy sống trong chiêm bao là gì? Chiêm bao vốn dĩ là những điều không có thật. Và cuộc sống thực tại của chúng ta cũng thế. Mọi thứ không cố định và luôn thay đổi theo nhân duyên.

Cho nên, người mở mắt chiêm bao chính là người luôn rong đuổi và dính mắc vào quá khứ và tương lai, đó là nguồn gốc gây khổ đau.

Người học Phật cần nhận diện ra sự vô thường để có cách sống tỉnh thức, buông xả những vướng mắc, phiền não, để sống thực với hiện tại, như thế cuộc sống sẽ an lạc và thảnh thơi hơn.

Bài pháp thoại Mở Mắt Chiêm Bao do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 97 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 11-11-2018

Download MP3

Bài liên quan