Tham là một trong những bản chất vốn có của con người. Bản chất của lòng tham không xấu, nhưng nếu không kiểm soát lòng tham thì rất dễ bị người khác lợi dụng và hãm hại. Bên cạnh đó, lòng tham không giới hạn còn khiến ta tự phá vỡ đi các mối quan hệ trong gia đình và xã hội

Ngoài ra, lòng tham rất dễ trở thành gian tham, nghĩa là muốn chiếm đoạt cái của người khác bằng nhiều thủ đoạn. Do đó, để hạn chế sự chi phối của lòng tham Thầy Phước Tiến đã đưa ra những lời khuyên hữu ích trong bài giảng này.

Bài pháp thoại Chỉ Vì Một Chữ Tham do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 99 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 06-01-2019

Download MP3

Bài liên quan