Đời sống ngày nay phát triển với nhiều tiện nghi đầy đủ, vật chất có phần dư giả nhưng đó lại là điều làm chúng ta hao mòn phước báu.

Trong bài giảng này, Thầy Phước Tiến đã nêu 3 điều mà chúng ta, những người đang sống trong thời hiện đại dễ tổn phước nhất, đó là:  sống ích kỷ, phung phí và kiêu mạn.

Phước báu tuy vô hình nhưng ảnh hưởng rất lớn đến mọi vấn đề trong cuộc sống chúng ta. Vì thế, để giữ gìn phước báu, bài giảng này sẽ mang đến cho chúng ta những phương pháp đơn giản để ứng dụng.

Bài pháp thoại Điều Gì Làm Chúng Ta Dễ Bị Tổn Phước do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 100 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 24-02-2019

Download MP3

Bài liên quan