Việt Nam là đất nước đa tín ngưỡng với  nhiều lòng tin vô cùng đa dạng và phức tạp. Nhưng điều đáng lo ngại là có những tôn giáo lạ đang du nhập vào Việt Nam và lợi dụng tín ngưỡng này để truyền bá mê tín.

Các hiện tượng mê tín hiện nay không chỉ tập trung vào các tầng lớp trình độ học vấn và mức sống thấp mà ngày càng phát triển ở tầng lớp tri thức.

Với tham vọng và khát khao sớm được giàu sang, được hạnh phúc và khỏe mạnh mãi mãi, phần đông những người đang bị đau khổ dày vò dễ dàng bị dẫn dắt vào những con đường tà đạo, tự gây tổn thương cho mình và người khác.

Ở đề tài này vài ý kiến Thầy Phước Tiến sẽ chia sẻ cho chúng ta về cách nhìn nhận có chánh kiến và sáng suốt để không rơi vào con đường tà kiến, để không làm mất đi giá trị đạo đức của con người nói chung và của người Việt Nam nói riêng

Bài giảng Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018: Bao Giờ Hết Nạn Mê Tín Ở Việt Nam. Thuyết giảng trong Khóa Tu Một Ngày An Lạc lần thứ 90 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 06-05-2018

video

Download MP3