Người xưa hay nói: “Một điều nhịn chín điều lành”. Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta khó tránh khỏi những va chạm xung đột làm tổn thương tự ái đến mình, nếu chúng ta không biết nhẫn nhịn thì sẽ tạo cơ hội cho tâm sân trỗi dậy và gây oan trái, đau khổ cho nhau.

Nhẫn nhục không phải yếu đuối, nhu nhược!

Nhẫn là đức tính tốt đẹp, là hành trang không thể thiếu trên con đường vượt qua thử thách để thành công. Hãy tập sống nhẫn nhịn, tha thứ chia sẻ để người thân mình được an vui cũng là ban thưởng hạnh phúc cho chính mình.

Bài pháp thoại Nhẫn Một Chút Sóng Yên Gió Lặng do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 98 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 09-12-2018

Download MP3

Bài liên quan