Trong cuộc sống, ai cũng có nỗi khổ niềm đau, những phiền não trong cuộc sống nhưng không phải ai cũng tìm được nguyên nhân đó từ đâu và có phương pháp để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau của mình

Dính mắc, cố chấp là nguồn gốc của mọi khổ đau. Cho nên, để tâm hồn mình có sự an lạc tối thiểu thì không khác hơn là chúng ta phải BUÔNG những gánh nặng đó xuống.

BUÔNG cũng chính là cốt lõi của sự tu hành mà sư ông Thích Nhất Hạnh đã từng dạy: Buông xuống được là có hạnh phúc tức thì.

Bài pháp thoại Chỉ Cần Một Chữ BUÔNG do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 95 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 16-09-2018

Download MP3

Bài liên quan