Sự trưởng thành của chúng ta về nhận thức không thể thiếu hình bóng của những người thầy đã hết lòng truyền đạt những kinh nghiệm, những kiến thức quý báu.

Tuy nhiên, khái niệm về người thầy còn được mở rộng ra. Nghĩa là bên cạnh những người truyền đạt kiến thức hay giúp đỡ ta trên ghế nhà trường và trong cuộc sống, thì những người làm ta đau khổ, gây cản trở cho ta cũng được gọi là những người thầy, bởi họ giúp ta nhận thức vấn đề sâu sắc và có động lực để vượt qua những thách thức mà họ cố tình tạo ra.

Bài pháp thoại Ai Là Thầy Ta? do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân, nhân lê Hạ Nguyên (rằm tháng 10 AL), ngày 20-11-2018

video

Download MP3

Bài liên quan