Mỗi người sinh ra có những hoàn cảnh sung sướng hay khổ đau khác nhau, chung quy lại, nó là kết quả của những việc làm trong quá khứ.

Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi và xây dựng một cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn bằng những việc làm tốt đẹp ở hiện tại.

Cầu nguyện cũng là một trong những cách giúp cho hoàn cảnh ở thực tại được cải thiện. Tuy nhiên cầu nguyện và hành động như thế nào để có thể thay đổi được? Trong bài pháp thoại dưới đây, Thầy Thích Phước Tiến sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về các vấn đề.

Bài pháp thoại Vận số Xấu Có Thay Đổi Bằng Cầu Nguyện Không do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Phổ Hiền (Quận Cẩm Lệ – TP Đà Nẵng) ngày 24-11-2018

video

Download MP3