Quán Thế Âm Bồ Tát một hình ảnh rất gần gũi mà mỗi lần có những mong cầu, chúng ta thường cầu nguyện Ngài.

Trong kinh Phổ Môn cũng có đề cập đến sự linh ứng trong việc cầu nguyện sinh con cái và giới tính của đứa trẻ khi cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm.  Nhưng có người cầu nguyện thành tựu, có người không.

Vậy nguyên nhân từ đâu? Và chúng ta hiểu thế nào về ý nghĩa sâu xa của việc cầu sanh con trai, con gái một cách đúng nghĩa như trong kinh đã nêu?

Bài pháp thoại Cầu Sanh Con Trai, Con Gái Theo Kinh Phổ Môn do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Phổ Quang (Q. Tân Bình – HCM), ngày 28-10-2018

Download MP3

Bài liên quan