Pháp thoại “Kinh Pháp Cú Phẩm Tạp (Câu 299 Đến 304)” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân ngày 11/01/2017 (14/12/Bính Thân)

Download MP3

Bài liên quan