Trong cuộc sống hiện đại, con người hầu như quá mệt mỏi với sự quay cuồng của nhu cầu cơm áo gạo tiền. Hơn thế nữa, một xã hội đầy biến loạn, người ta lại mất niềm tin vào nhau.

Vì thế, họ tìm đến Phật giáo để mong cầu có được một khoảng thời gian an lạc, một thời thế giới bình yên

Trong đó, niệm Phật vãng sanh hay còn gọi là Tịnh Độ Tông, đó là pháp môn tu hành khá phổ biến hiện nay của người Phật tử, bởi phương pháp này khá đơn giản và thích hợp cho lối sống vội vã của thời hiện đại.

Như trong kinh A Di Đà có dạy: “ Bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức, nhân duyên đắc sanh bỉ quốc”, nghĩa là nên tạo nhiều công đức lành gieo nhân Tinh độ khi xả báo thân được Phật A Di Đà tiếp dẫn.

Pháp thoại mới nhất 2018 của Thầy Thích Phước Tiến tại Mỹ: Niệm Phật Vãng Sanh Là Nhu Cầu Thiết Yếu. Thuyết giảng tại Hội Trường Yerba Buena (Miền bắc California, Hoa Kỳ), ngày 09-12-2017

Download MP3

Bài liên quan