Khi rơi vào trạng thái bế tắc, tuyệt vọng về điều gì đó, người ta thường quay lại và tự hỏi chính mình: Tại sao lại sinh ra trong cuộc đời này và sống để làm gì?

Một câu hỏi ngắn gọn, đơn giản nhưng mấy ai trả lời trọn vẹn được mục đích của bản thân sống để làm gì? Nếu không xác định được mục đích sống thì chúng ta chỉ sống theo bản năng, sống cho qua ngày đoạn tháng thì dần dần sẽ cảm thấy cuộc sống này vô nghĩa đến chừng nào.

Dẫu biết rằng, ai sinh ra rồi cũng chết đi. Cuộc đời rất ngắn ngủi, thay vì sống để hưởng thụ những nhu cầu thì sao chúng ta không chọn một cách sống đẹp với tinh thần vị tha vô ngã, mang đến niềm vui cho mọi người, để xứng đáng với sự tồn tại của bản thân trên cuộc đời này?

Pháp thoại mới nhất 2018 của Thầy Thích Phước Tiến tại Mỹ: Sống Để Làm Gì. Thuyết giảng tại chùa Báo Ân (Bang Florida, Hoa Kỳ), ngày 05-11-2017

Download MP3

Bài liên quan