Khổng Tử đã nói về ba việc nguy hiểm ở đời:

Thứ nhất: Tài kém mà chức cao

Khi không có đủ sức đủ tài mà chức lại cao, hoặc là khi tự khuếch trương cái danh của mình nhưng mà tài đức của mình lại không tương xứng, đó cũng là cách tự mình hại mình. Nếu trong 1 công ty thì dễ dẫn đến phá sản, trong 1 gia đình thì cũng dễ dẫn đến sự rối loạn, trong 1 xã hội thì xã hội sẽ lọan và phức tạp

Thứ hai: Công nhỏ mà lộc lớn

Ở đời có những công việc mình làm không nhiều nhưng mà người ta trả thù lao cho mình lớn, ngoài sức tưởng tượng thì không khéo đôi khi đó là cạm bẫy. Hoặc khi một người không có tài nhưng đứng được ở vị trí cao thì những người cấp dưới sẽ không phục. Cho nên ở đời, chúng ta cũng nên nhận những cái tương ứng với năng lực của mình.

Thứ ba: Đức ác mà ân nhiều

Trong cuộc sống, những sự chiến thắng được tạo nên từ vũ lực thì khá dễ dàng nhưng nó không duy trì lâu dài. Cũng như những gì xuất phát từ thủ đoạn mưu hại, đạp đổ người khác cũng thế. Do đó, khi mình còn đương chức, còn quyền lực trong tay thì làm gì cũng dễ dàng, nhưng khi thời thế đổi thay thì nó lại tạo ra nhiều sự khó khăn, chướng ngại.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần tránh ba việc ngu ở đời

Thứ nhất: Không biết những gì cần biết

Thứ hai: Biết không rành những gì đã biết: Tất cả những cái biết cần tới nơi tới chốn, phải học cho rành rẽ. người xưa từng đúc kết rất hay như nhất nghệ tinh nhất thân vinh,bá nghệ hảo kỳ thân.

Thứ ba: Biết những điều không nên biết

Bài pháp thoại Những Việc Không Nên Ở Đời do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại tư gia Phật tử Diệu Hoa (Toronto, Canada), ngày 30-09-2017

video

Download MP3

Bài liên quan