Có ý kiến cho rằng: Tại sao những người không tu tập lại có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Còn người tu tập lại rơi vào những khổ đau? Từ đó nhiều người sinh ra sự hoài nghi, còn người đời thì đánh giá thấp việc tu tập, cho rằng đây là việc làm vô bổ của những người yếu đuối, mê tín vì chẳng qua đây là hình thức tín ngưỡng mà thôi.

Bài pháp thoại “Tại sao cần phải tu?” sẽ giúp chúng ta nhận diện được giá trị của việc tu tập trong đời sống, biết được phương pháp tu đúng cách để không phí công cho sự nỗ lực cần tu, để những hy sinh trong suốt lộ trình tu tập của chúng ta không vô nghĩa. Và đặc biệt hơn là nhận được hiệu quả thiết thực ngay chính hiện tại

Bài giảng ĐĐ Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại Canada: Vì Sao Cần Phải Tu. Giảng tại chùa Hoa Nghiêm (Vancouver, Canada), ngày 16-09-2017

video

Download MP3

Bài liên quan