Chú Bò Tìm Bạn

Tác giả: Phạm Hổ 

Nhà Xuất Bản Kim Đồng ấn hành năm 1998

Giọng đọc: Trung Nghị