Chàng Sư Tử Biển Bướng Bỉnh

Tác giả: Don C. Reed

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Trung Cang