Gánh Quà Vặt

Tác giả: Phan Thị Diệu Thùy 

Nhà Xuất Bản Văn Hóa Văn Nghệ ấn hành

Giọng đọc: Khải Hưng