Thiếu Phụ Kén Chồng – Phan Thị Thanh Nhàn

472

Thiếu Phụ Kén Chồng

Tác giả: Phan Thị Thanh Nhàn

Nhà Xuất Bản Văn Hóa Văn Nghệ Tp.HCM ấn hành năm 2013 

Giọng đọc: Hồng Hà