Truyện Ngắn Phan Thị Vàng Anh

Tác giả: Phan Thị Vàng Anh

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Thủy Tiên 

Cuốn sách giới thiệu tuyển chọn 43 truyện ngắn của nhà văn Phan Thị Vàng Anh: Khi người ta trẻ, Chuyện trẻ con, Hội chợ,… Tất cả đều phản ánh một cách nhìn về cuộc sống của những người trẻ hôm nay: công việc của họ, tình cảm và cả lối suy nghĩ khác, các cách làm việc khác…