Quán Ông Đồ 

Tác giả: Hoàng Phủ Ngọc Phan 

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành năm 2008

Giọng đọc: Hồng Hà 

Quán Ông Đồ là một chuyên mục từng gắn bó nhiều năm với bạn đọc trên tuyển tập văn học Áo Trắng do nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan phụ trách với bút hiệu là Ông Đồ. Sách gồm những câu chuyện về văn hóa, lịch sử, chính trị xã hội được tóm lược ngắn gọn, dễ nhớ và dễ hiểu nhằm cung cấp thêm cho bạn đọc trẻ những kiến thức phổ thông về các lĩnh vực nói trên.