65 Câu Chuyện Cảm Động Về Tình Cha Con

Tác giả: Bảo Ngọc, Kiến Văn

Nhà xuất bản Hải Phòng ấn hành

Giọng đọc: Hướng Dương