Chuyện Tình Trong Cung Nguyễn – Trần Thùy Mai

650

Chuyện Tình Trong Cung Nguyễn

Tác giả: Trần Thùy Mai 

Nhà Xuất Bản Thuận Hóa ấn hành

Giọng đọc: Ngọc Hân