Lĩnh Nam Chích Quái

568

Lĩnh Nam Chích Quái

Tác giả: Nhiều tác giả Trần Thế Phát, Đinh Gia Khánh, Nguyễn Ngọc Khang

Nhà Xuất Bản Trẻ và Nhà xuất bản Hồng Bàng ấn hành
 
Giọng đọc: Thủy Tiên

Đây là những câu chuyện về các bậc anh hùng hào kiệt trong lịch sử nước Nam ta trong bốn nghìn năm lịch sử được ca ngợi và phủ thêm tính li kì, huyền ảo. LĨNH NAM CHÍCH QUÁI chứa đựng nếp sống tâm linh, triết lý sống của người Việt.