Hai Anh Em Và Vàng – Lep Tônxtôi

509

Hai Anh Em Và Vàng

Tác giả: Lep Tônxtôi

Nhà xuất bản Công An Nhân Dân ấn hành

Giọng đọc: Thanh Trúc

​Tập truyện dân gian Nga. Đó là những câu chuyện dân gian “Cổ tích ngày nay”, phản ánh sự đổi thay bước ngoặt trong thế giới quan của Lep Tônxtôi vào những năm 80 thế kỷ XIX.