Thức Dậy Lúc 3 Giờ Sáng

Tác giả: Phạm Thị Thanh Mai 

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Ngọc Hân