Những Câu Chuyện Giáng Sinh Hay Nhất

Tác giả: Y nhã – Sỹ Tuấn – Nina (biên dịch)

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành 2002

Giọng đọc: Hướng Dương